Bet Jėzus tarė: „Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė“. (Mt 19, 14)

Naujienos

2016-08-31 13:38

Projekto rėmėjai


Projektą "Palemono VDC" remia: