Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. (Lk 1,52)

Naujienos

2017-01-11 01:07

Projekto veikla


Nuo 2017 metų su projekto veikla susijusios nuotraukos dėl asmens duomenų apsaugos reglamento nėra viešinamos.