Jeigu mes negalime viso pasaulio pakeisti, tai privalome keisti nors mažą mūsų pasaulio dalelę, kuri mums pasiekiama. (Popiežius Jonas Paulius II)

Naujienos

2017-01-11 01:07

Projekto veikla


Nuo 2017 metų su projekto veikla susijusios nuotraukos dėl asmens duomenų apsaugos reglamento nėra viešinamos.