Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. (Lk 1,52)

Dienos centro himnas